موسسه خیریه احسان فدک طبرستان

طرح قربانی عید سعید قربان

توزیع گوشت قربانی بین نیازمندان (عید قربان 1400)

مبلغ پروژه: 150,000,000 ريال
تعداد مشارکت: 0
مبلغ مانده: 150,000,000 ريال

قصد داریم مشابه سال های پیشین گوشت گوسفند های قربانی را ریز شده به همراه ذغال و نان خدمت نیازمندان ببریم 

شما هم در این کار خیر با خیرین دیگر شریک شوید

بسته حمایتی عید سعید غدیر

در تهیه بسته حمایتی عید سعید غدیر 1400 ما را همیاری کنید

مبلغ پروژه: 100,000,000 ريال
تعداد مشارکت: 0
مبلغ مانده: 100,000,000 ريال

موسسه خیریه احسان فدک طبرستان 

6273811145405350 شماره کارت بانک انصارانتخاب نوع پرداخت

همیار گرامی لطفا جهت مشارکت در پروژه یا سرفصل های دیگر شماره موبایل خود را وارد نموده، سپس روی دکمه بررسی سابقه و ادامه کلیک نمایید.
لطفا بعد از وارد کردن شماره تلفن همراه دکمه بررسی سابقه را بزنید