موسسه خیریه احسان فدک طبرستان

مهر و مهربانی 1401

مهر و مهربانی 1401

مبلغ پروژه: 100,000,000 ریال

مبلغ مانده: 97,600,000 ریال

تعداد مشارکت: 2

مبلغ مشارکت: 2,400,000 ریال

طرح مهر و مهربانی 1401


همیار گرامی لطفا جهت مشارکت در پروژه یا سرفصل های دیگر شماره موبایل خود را وارد نموده، سپس روی دکمه بررسی سابقه و ادامه کلیک نمایید.
لطفا بعد از وارد کردن شماره تلفن همراه دکمه بررسی سابقه را بزنید