گزارش سازندگی1399

تصویر-گزارش سازندگی1399

بسم الله الرحمن الرحیم

گزارشی از خدمت رسانی

موسسه در حوزه سازندگی

(هزینه تجهیز و تعمیر مسکن)

به مددجویان...

-_اهدای یخچال و بخشی از جهیزیه مدد جو

( مبلغ: 65/000/000 ریال)

-_اهدای یک عدد بخاری و گاز تک شعله به مددجو

(مبلغ: 15/000/000 ریال)

-_اهدای آبگرمکن و مصالح ساختمانی مددجو( مبلغ: 22/000/000 ریال)

 

در ادامه تصاویری از این پروژه مشاهده میکنید:

آپلود عکس

برای آسان شدن کمک رسانی، اپلیکیشن اندرویدی نیکوکار را نصب کنید