ذبح قربانی های سال 1400

تصویر-ذبح قربانی های سال 1400

بسم الله الرحمن الرحیم.

گزارش مختصری از 

ذبح قربانی اول هر ماه قمری

.ویژه سال1400

-_قربانی 6 ماه اول(رجب تا محرم)

(مبلغ:75/146/500 ریال)

-_قربانی 6 ماه دوم(صفر تا رجب)

(مبلغ:289/000/000ریال)

-_قربانی عقیقه و نذر گوسفند

(مبلغ:107/000/000ریال)

 

در ادامه تصاویری از این پروژه مشاهده میکنید:

آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس

برای آسان شدن کمک رسانی، اپلیکیشن اندرویدی نیکوکار را نصب کنید