طرح برکت ( بسته حمایتی ماه مبارک رمضان 1399 )

تصویر-طرح برکت ( بسته حمایتی ماه مبارک رمضان 1399 )

گزارش تصویری توزیع مرحله اول بسته های حمایتی طرح برکت 1399 : آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس گزارش تصویری توزیع مرحله دوم بسته های حمایتی طرح برکت 1399 : آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس آپلود عکس گزارش ویدئویی طرح برکت 1399 :

برای آسان شدن کمک رسانی، اپلیکیشن اندرویدی نیکوکار را نصب کنید